Επιγραφές Μεταλλικές

Οι μεταλλικές επιγραφές τοποθετούνται συνήθως σε εξωτερικούς χώρους για να ενημερώσουν,
προσανατολίσουν και να κατευθύνουν το κοινό.
Τοποθετούνται πάνω σε κτίρια ή και αυτόνομα σε σιδερένιες βάσεις μέσα στο έδαφος. Ψηφιακή
εκτύπωση με πολυμερικό βινύλιο αντοχής εγγυάται την αντοχή τους στο χρόνο και στην φθορά.

Δείγματα Εργασιών

Στην ίδια κατηγορία θα βρείτε

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ POLYLETTER 3D

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ PVC & PLEXIGLASS

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΕΤΑΙΡΟΦΩΤΕΣ

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΥΣΑΜΑ

TOP